Ny banebrydende teknologi til slamtørring

Behandlingen af slam fra spildevandsanlæg, industri- og produktionsvirksomheder er midt i en rivende udvikling. Mange er vant til, at deres slam er omkostningstungt at bortskaffe og med et højt indhold af vand. Men med ny slamtørringsteknologi kan langt størstedelen af vandet fjernes og slam kan transformere til et let håndterbart og tørt granulat. Det er der rigtig god økonomi i.

Teknologien i udstyr fra Drying Matter kondenserer vandet ud af slammet og efterlader tørstoffraktionen. Vandet drænes fra, så slammængden reduceres i betydelig grad, og der opnås en konsistens sammenlignelig med træpiller.

90% tørstof – 10% vand
Slam med mere end 90% tørstof er godt for klimaet. Miljøbelastningen mindskes, fordi der er meget mindre slam der skal oplagres og mindre slam der skal transporteres.
Det er sund fornuft at reducere mængden af Slam som sendes til deponi. Derudover er slammet stabiliseret efter tørreprocessen, hvilket gør at det kan lagres i længere tid uden risiko.

Som eksempel kan det nævnes, at tørret spildevandsslam har en brændværdi som træ, hvilket gør tørring oplagt hvis slammet overskrider grænseværdierne i slambekendtgørelsen. Derved kan energien i slammet udnyttes til varme, samtidig med at de skadelige stoffer i slammet holdes væk fra naturen.

Mindre slam og større effektivitet i et lukket kredsløb
– for en cirkulær fremtid

Den anvendte teknologi lever op til globale standarder og krav om bæredygtighed og sikkerhed.

Drying Matter tilbyder tørringsteknologi baseret på brug af varmepumper eller udnyttelse af den overskudsvarme, som ofte er til rådighed i procesindustrier. Processen foregår i et lukket kredsløb med tør luft ved lav temperatur, hvor tørringsluften kontinuert genanvendes og risikoen for emission elimineres. Overskudsvarmen udnyttes og slutproduktet er tørret slam.

Det er netop cirkulær økonomi og reduceret miljøbelastning, når vi får lukket cirklen, minimeret affaldsmængden og udnyttet overskudsvarmen.

De unikke fordele ved Drying Matter teknologien

Produktsortiment

Anlæg til kontinuert drift

 • Slamtørring i et lukket kredsløb med brug af varmepumper eller overskudsvarme.
 • Effektforbrug på 250 kWh kan opnås pr. ton vand fjernet.
 • Materialevalg med fokus på høj kvalitet. Udført i rustfrit stål 316L som standard.
 • Slamtørring ved hjælp af tør luft ved lav temperatur – en proces uden emissioner og lugtgener.

Batch tørring – containertype

 • Slamtørring i batches, hvor slam er placeret i transportable vogne
 • Tørring i et lukket recirkulerende kredsløb.
 • Slamtørring ved hjælp af tør luft ved lav temperatur – en proces uden emissioner og lugtgener.

Komponenter og kvalitet

 • Opbygget med brug af elektriske og mekaniske komponenter fra internationalt anerkendte leverandører
 • Materialevalg med fokus på høj kvalitet. Udført i syrefast rustfrit stål 316L som standard.

Teknologien bag Drying Matter

Inputtet er vådt slam, som typisk indeholder 60-85% vand. I processen udsættes slammet for tør luft som kontinuerligt cirkuleres i en mætnings- og tørringscyklus. Denne tørre og let opvarmede luft mættes med vanddamp ved kontakt med det våde slam. Igennem en køleflade kondenseres vandet ud af tørringsluften. Outputtet fra den kontinuerte proces er tørt slam, hvor vandindholdet kan komme helt ned på 10% samt en vandfraktion, der helt adskilt fra slammet kan udledes til dræn eller returneres som procesvand.

Match made in heaven
Ved slamtørring med anlæg fra Drying Matter kan man opnå energiforbrug på 250 kWh til at fjerne 1000 kg vand. Dette opnås ved brug af varmepumpeteknologi, hvor både kulde og varme genereret fra varmepumpen udnyttes som angivet i det viste diagram.

Køb udstyr med Drying Matters teknologi og få sparring og support

Hos Drying Matter får du hele løsninger. Alle vores kunder tilbydes komplette skræddersyede løsninger, der passer til lige netop deres behov. For ingen virksomhed eller rensningsproces er helt identisk, og derfor tilbyder vi at være med hele vejen fra projektering til implementering.

Drying Matter maskinerne kan tilkobles det eksisterende maskineri på din virksomhed. Det gør produktet anvendeligt til slamhåndtering stort set alle steder. 

Hos Drying Matter får du:

 • en effektiv maskine udviklet med ny unik slamtørringsteknologi

 • en add-on enhed, der kan tilpasses dit eksisterende udstyr

 • hjælp til opstart og idriftsættelse

 • løbende teknisk support fra vores eksperter

 • stor fleksibilitet i forhold til jeres behov

Sammen udvikler vi den bedste løsning for din virksomhed.

Kontakt os

Om os

Vi udfordrer det eksisterende. Vi er nytænkende. Vi finder løsninger for vores kunder.

Drying Matter ApS er en ny og innovativ spiller på det nordiske marked. Vi har et unikt produkt og leverer teknologiske løsninger på de udfordringer, som følger af store mængder slam fra rensningsanlæg og industriprocesser.

Vores mission er at levere rådgivning og løsninger på et højt fagligt niveau og bidrage til den grønne omstilling ved at mindske miljøpåvirkningen fra slamhåndtering.

Vi er eksperter på vores felt med mere end 15 års international erfaring med tørringsteknologi. Vi har været med lige siden varmepumpeteknologien blev genoptaget og hvor videreudviklingen af teknologien tog fart – en varmepumpeteknologi som vi i dag udnytter til at reducere slammet ved at kondensere vandindholdet fra.

Vores kundesegmenter

Du er altid velkommen til at kontakte os

Hvis du vil høre mere om Drying Matter, har nogle spørgsmål og ønsker at indlede en dialog, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan tage direkte kontakt eller udfylde vores kontaktformular.