Emissionsfri og energieffektive anlæg til slamtørring

Skærpede miljøkrav og konstant fokus på at reducere driftsomkostninger ved spildevandsanlæg samt ikke mindst en øget bevidsthed om den bedste genanvendelse af spildevandsslam er en stor udfordring.

Fjernelse af vand er en forædling, der muliggør afbrænding, pyrolyse eller anden viderebehandling. Næsten alle fremtidige scenarier for genanvendelse af slam kræver, at det er tørt.

Første og mest energieffektive skridt i afvanding af slammet er mekanisk separation ved hjælp af en dekanter eller et filter, som bringer tørstofniveauet op til området 15-40%. Det høje vandindhold gør bortskaffelse ved afbrænding eller deponi dyr og yderligere fjernelse af vand kræver en termisk proces, som fordamper vandet.

Drying Matters tørrer reducerer vandmængden så meget, at slammet omdannes til et let håndterbart og tørt granulat, som er billigere og mere miljørigtigt at transportere, lagre og viderebehandle.

Mindre slam og større effektivitet i et lukket kredsløb
– for en cirkulær fremtid

Drying Matter tørrer slammet med luft, som recirkuleres i et lukket kredsløb uden emissioner eller lugtgener.

Efter at have fordampet vandet i slammet, afkøler vi tørreluften, hvorved vandet kondenseres. Efterfølgende genopvarmer vi den tørre luft og leder den tilbage forbi det våde slam. Kondensvandet er helt klart og indeholder kun spor af de lettest flygtige stoffer som f.eks. ammonium.

Tørringen til 80-95% tørstof foregår ved lave temperaturer i spændet 50-75⁰C og ved lave lufthastigheder, som sikrer, at PFAS/PFOS og andre uønskede forbindelser forbliver i det tørrede slam og ikke trækkes ud med tørreluften og tilbage til miljøet gennem vandet.

Det tørre slam er et ensartet og støvfrit granulat i samme størrelsesorden som små træpiller. Det tørre slam har en høj brændværdi og vil ved afbrænding eller pyrolysering levere termisk energi, der kan sammenlignes med tørt træ.

Til opvarmning og afkøling af tørreluften anvender vi en varmepumpe, der omsætter 1 kWh elektrisk energi til >4 kWh termisk energi ved at udnytte både varmen og kulden. Anlægget kan således fjerne ét ton vand ved brug af kun 250 kWh. Ved traditionel opvarmning og fordampning skal der bruges >800 kWh til fjernelse af ét ton vand.

Tørreren kan konfigureres til at bruge overskudsvarme og køling, som ofte er tilgængelig i procesindustrier. Varmepumpeteknologien er gennemprøvet, kræver et minimum af vedligeholdelse, og det samme gør sig gældende for de øvrige anlægskomponenter.

Installationen er simpel, og anlægget kan nemt integreres med andet udstyr, typisk lige efter en dekanter. Enten nu eller i fremtiden, når den endelige strategi for genanvendelse af slammet er besluttet.

De unikke fordele ved Drying Matter teknologien

Produktsortiment

Anlæg til kontinuert drift

 • Slamtørring i et lukket kredsløb med brug af varmepumper eller overskudsvarme.
 • Effektforbrug på 250 kWh kan opnås pr. ton vand fjernet.
 • Materialevalg med fokus på høj kvalitet. Udført i rustfrit stål 316L som standard.
 • Slamtørring ved hjælp af tør luft ved lav temperatur – en proces uden emissioner og lugtgener.

Batch tørring – containertype

 • Slamtørring i batches, hvor slam er placeret i transportable vogne
 • Tørring i et lukket recirkulerende kredsløb.
 • Slamtørring ved hjælp af tør luft ved lav temperatur – en proces uden emissioner og lugtgener.

Komponenter og kvalitet

 • Opbygget med brug af elektriske og mekaniske komponenter fra internationalt anerkendte leverandører
 • Materialevalg med fokus på høj kvalitet. Udført i syrefast rustfrit stål 316L som standard.

Teknologien bag Drying Matter

Inputtet er vådt slam, som typisk indeholder 60-85% vand. I processen udsættes slammet for tør luft som kontinuerligt cirkuleres i en mætnings- og tørringscyklus. Denne tørre og let opvarmede luft mættes med vanddamp ved kontakt med det våde slam. Igennem en køleflade kondenseres vandet ud af tørringsluften. Outputtet fra den kontinuerte proces er tørt slam, hvor vandindholdet kan komme helt ned på 10% samt en vandfraktion, der helt adskilt fra slammet kan udledes til dræn eller returneres som procesvand.

Match made in heaven
Ved slamtørring med anlæg fra Drying Matter kan man opnå energiforbrug på 250 kWh til at fjerne 1000 kg vand. Dette opnås ved brug af varmepumpeteknologi, hvor både kulde og varme genereret fra varmepumpen udnyttes som angivet i det viste diagram.

Køb udstyr med Drying Matters teknologi og få sparring og support

Hos Drying Matter får du hele løsninger. Alle vores kunder tilbydes komplette skræddersyede løsninger, der passer til lige netop deres behov. For ingen virksomhed eller rensningsproces er helt identisk, og derfor tilbyder vi at være med hele vejen fra projektering til implementering.

Drying Matter maskinerne kan tilkobles det eksisterende maskineri på din virksomhed. Det gør produktet anvendeligt til slamhåndtering stort set alle steder. 

Hos Drying Matter får du:

 • en effektiv maskine udviklet med ny unik slamtørringsteknologi

 • en add-on enhed, der kan tilpasses dit eksisterende udstyr

 • hjælp til opstart og idriftsættelse

 • løbende teknisk support fra vores eksperter

 • stor fleksibilitet i forhold til jeres behov

Sammen udvikler vi den bedste løsning for din virksomhed.

Kontakt os

Om os

Vi udfordrer det eksisterende. Vi er nytænkende. Vi finder løsninger for vores kunder.

Drying Matter ApS er en ny og innovativ spiller på det nordiske marked. Vi har et unikt produkt og leverer teknologiske løsninger på de udfordringer, som følger af store mængder slam fra rensningsanlæg og industriprocesser.

Vores mission er at levere rådgivning og løsninger på et højt fagligt niveau og bidrage til den grønne omstilling ved at mindske miljøpåvirkningen fra slamhåndtering.

Vi er eksperter på vores felt med mere end 15 års international erfaring med tørringsteknologi. Vi har været med lige siden varmepumpeteknologien blev genoptaget og hvor videreudviklingen af teknologien tog fart – en varmepumpeteknologi som vi i dag udnytter til at reducere slammet ved at kondensere vandindholdet fra.

Vores kundesegmenter

Du er altid velkommen til at kontakte os

Hvis du vil høre mere om Drying Matter, har nogle spørgsmål og ønsker at indlede en dialog, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan tage direkte kontakt eller udfylde vores kontaktformular.

Tak for din besked, den er blevet modtaget.
Der var en fejl med indsendelsen. Prøv igen.